GEOBET PLUS s.r.o. – zakládání staveb

Společnost GEOBET PLUS s.r.o. působí v oboru zvláštního zakládání staveb od roku 1990. Za tuto dobo prošla kvalitativními změnami, které se pozitivně projevily na výsledcích činnosti zejména spokojeností našich zákazníků, kteří se opakovaně vrací k další spolupráci na stavebních zakázkách.

Společnost disponuje potřebným strojním vybavením a dostatečným počtem kvalifikovaných technických pracovníků i pracovníků v odborných dělnických profesích, připravených Vám poskytnout služby na vysoké profesionální úrovni. Společnost GEOBET PLUS s.r.o. nabízí v rámci prací zvláštního zakládání následující činnosti:

Zakládání staveb:

 • mikropiloty
 • vrtané velkoprofilové piloty

Zajištění výkopů a stavebních jam

 • záporové a mikrozáporové pažení (berlínské stěny)
 • mikropilotové a pilotové stěny
 • injektované horninové kotvy lanové i tyčové
 • injektované horninové kotvy dočasné i trvalé
 • zemní hřebíky a skalní svorníky
 • torkrety a stříkané betony

Zajišťování a sanace svahů

 • hřebíkování
 • torkrety a stříkané betony kotvené i nekotvené
 • odvodňovací vrty

Sanace stavebních objektů:

 • mikropiloty v těžce přístupných prostorách (sklepy)
 • injektáže těsnící i výplňové

V souvislosti s uvedenými pracemi dále zajišťujeme

 • zemní práce
 • železobetonové konstrukce a podkladní betony
 • beranění štětových stěn a válcovaných profilů
 • trhací práce
 • inženýrsko-geologický průzkum lokality
 • projektovou činnost
 • poradenství v oboru geotechniky

Pro technicky a cenově nejvýhodnější zajištění Vašich požadavků v oboru geotechniky se na nás neváhejte s důvěrou obrátit.

V případě Vašeho zájmu o spolupráci, konzultaci, zpracování cenové nabídky nebo projektové dokumentace neváhejte kontaktovat pracovníky naší společnosti, kteří Vám budou ochotně k dispozici.