Naše služby

Zakládání staveb:

 • mikropiloty
 • vrtané velkoprofilové piloty

Zajištění výkopů a stavebních jam

 • záporové a mikrozáporové pažení (berlínské stěny)
 • mikropilotové a pilotové stěny
 • injektované horninové kotvy lanové i tyčové
 • injektované horninové kotvy dočasné i trvalé
 • zemní hřebíky a skalní svorníky
 • torkrety a stříkané betony

Zajišťování a sanace svahů

 • hřebíkování
 • torkrety a stříkané betony kotvené i nekotvené
 • odvodňovací vrty

Sanace stavebních objektů:

 • mikropiloty v těžce přístupných prostorách (sklepy)
 • injektáže těsnící i výplňové

V souvislosti s uvedenými pracemi dále zajišťujeme

 • zemní práce
 • železobetonové konstrukce a podkladní betony
 • beranění štětových stěn a válcovaných profilů
 • trhací práce
 • inženýrsko-geologický průzkum lokality
 • projektovou činnost
 •  poradenství v oboru geotechniky