Reference z roku 2010

Administrativní objekt Jinonice

Pažená stavební jáma – BD Reitknechtka

Zajištění stěn náhonu a injektáže podloží mostu – MVE Švihov

Podchycení nástavby mikropilotami – Poliklinika Praha 4-Michnova

RD Ke Kulišce, Praha

Založení stavby na mikropilotách – RD Měchenice

Stožáry Ledvice

Stožáry VN Lahovice